Historia powstania Stowarzyszenia sięga roku 1990.
Celem naszej działalności jest:

  • reprezentowanie interesów członków wobec administracji samorządowej, państwowej,
  • prowadzenie wszechstronnej działalności szkoleniowej,
  • organizowanie wyjazdów oraz udział w konkursach i targach branżowych w kraju i zagranicą,
  • doradzanie członkom w sferze organizacyjno-prawnej i ekonomiczno-finansowej.

Struktura i formy działania naszego Stowarzyszenia sprzyjają swobodnej wymianie doświadczeń oraz przepływowi informacji pomiędzy członkami. Powstające na tej platformie więzi środowiskowe, koleżeńskie i towarzyskie ułatwiają i umilają codzienny trud piekarza.

Jesteśmy organizacją, której siłę stanowią ludzie wykonujący zawód piekarza oraz ich chęć do propagowania, kultywowania tradycji i kunsztu piekarskiego.

Jako wyraz poparcia dla inicjatyw podejmowanych w imię popularyzacji rzemiosła polskiego Stowarzyszenie w 2005 roku zostało odznaczone za zasługi Honorową Odznaką Rzemiosła Polskiego.