Skład osobowy organów władz Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP
wybrany przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
w Poznaniu w 2019 roku


Zarząd Główny:

Prezes: Stanisław Butka
Wiceprezesi: Witold Grela
  Andrzej Wojciechowski
  Andrzej Danek
Skarbnicy:
Aleksander Dolczewski
  Tadeusz Fogiel
Sekretarz: Leszek Meler


Główna Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Roman Ciążyński
Członkowie: Wanda Jakubowska
  Mariusz Fogiel
  Kazimierz Wojcieszyn


Główny Sąd Koleżeński:

Przewodniczący: Janusz Dudek

Członkowie:
Marian Kurasiak
  Leszek Nowaczyk
  Lech Jędryka
  Stefan Frąckowiak