Przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP
w Warszawie działają poniższe zespoły specjalistyczne:


1. Zespół I. ds. szkolenia zawodowego oraz kontaktów z Komisją Edukacji UIBC

2. Zespół II. ds. oświaty zawodowej oraz sportu i rekreacji

3. Zespół III. ds. marketingu i promocji

4. Zespół IV. ds. ekonomiczno-społecznych

5. Zespół V. ds. organizacyjnych i wizerunku medialnego

6. Zespół VI. ds. biuletynu i kroniki Stowarzyszenia