Skład osobowy organów władz Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP
wybrany przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
w Poznaniu w dniu 29 czerwca 2015r.
(Kadencja 2015 – 2019)

Zarząd Główny:

Prezes: Stanisław Butka
Wiceprezesi: Witold Grela
  Andrzej Wojciechowski
Członek Zarządu -  Andrzej Danek - sekretarz
Członek Zarządu -  Piotr Koperski - skarbnik
Członek Zarządu -  Tadeusz Fogiel - skarbnik
Członek Zarządu - Leszek Meler


Główna Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Tadeusz Siemaszko
Z-ca Przewodn.: Wanda Jakubowska
Sekretarz: Andrzej Kawa
Członkowie: Kazimierz Wojcieszyn
  Mariusz Fogiel
   


Główny Sąd Koleżeński:

Przewodniczący: Janusz Dudek
Z-ca Przewodn.: Piotr Gotowała
Sekretarz: Leszek Nowaczyk
Członkowie: Lech Jędryka
  Stefan Frąckowiak